กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ร่วมพิธี "554 ปี ผ่านไป ผ่องใส สุขขี เจริญพระพุทธมนต์สมโภช 555 ปี นครราชสีมา" (อ่าน 6) 22 มี.ค. 66
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (อ่าน 56) 15 มี.ค. 66
ค่ายวิชาการดรงเรียนบ้านหนองจาน อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 23) 10 มี.ค. 66
รองฯ กนิษฐา ช่างถม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมิน ความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 64) 21 ก.พ. 66
ผลงานภาพวาดของ เด็กชายณัฐวุฒิ ทำสันเทียะ นักเรียนชุมนุมศิลปะบ้านจาน โรงเรียนบ้านจาน ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเด็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี (อ่าน 120) 08 ก.พ. 66
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง (ศูนย์ฯ 6) จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลสอบ O-NET (อ่าน 77) 06 ก.พ. 66
สำนักงานวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวฯ กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โคราชจีโอปาร์ค เกลือสินเธาว์พันดุง (อ่าน 96) 30 ม.ค. 66
การอบรมโรงเรียนสีขาว ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ฯ 15) (อ่าน 81) 28 ม.ค. 66
ผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมและชมศูนย์การเรียนรู้เกลือสินเธาว์พันดุง (อ่าน 110) 19 ม.ค. 66
เด็กชายธณัฐพล บ่อกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุเขว้า สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณเด็กดีเด่น ประจำปี 2566 (อ่าน 71) 18 ม.ค. 66
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี นักเรียนโรงเรียนโนนไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พร้อมเข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติคุณบัตรเด็กดีและยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 81) 11 ม.ค. 66
โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา เดินทางไปรับ Smart Device จำนวน 15 เครื่อง ในงานแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการ (อ่าน 94) 21 ธ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ "รัฐราษฎร์รังสรรค์เกมส์" (อ่าน 105) 30 พ.ย. 65
โรงเรียนด่านขุนทด และโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ร่วมการแข่งขัน "สพฐ. - ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 18" ปี 2565 (อ่าน 149) 30 พ.ย. 65
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ฯ 15) จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 99) 28 พ.ย. 65
นักเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 110) 15 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์ (ศูนย์ฯ 8) (อ่าน 170) 04 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (ศูนย์ฯ 5) (อ่าน 153) 04 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด (ศูนย์ฯ 1) (อ่าน 179) 04 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ฯ 15) (อ่าน 101) 03 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์ (ศูนย์ฯ 10) (อ่าน 142) 03 พ.ย. 65
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา (อ่าน 250) 05 ต.ค. 65
งานฉลองรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 224) 30 ก.ย. 65
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (อ่าน 113) 29 ก.ย. 65
ชุมนุม BPS FILM : ผลิตหนังสั้นโรงเรียนบ้านแปรง เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม (อ่าน 182) 27 ก.ย. 65
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (ศูนย์ฯ 5) จัดกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 176) 15 ก.ย. 65
การแข่งขันศิลปห้ตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองเก่า-พันชนะ (ศูนย์ฯ 2) (อ่าน 205) 15 ก.ย. 65
นักศึกษาฯ สถาบันพระปกเกล้าฯ ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม (อ่าน 117) 15 ก.ย. 65
โรงเรียนบ้านบุเขว้า รับมอบใบเกียรติบัตร โครงงานโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ประจำปี 2565 (อ่าน 246) 01 ก.ย. 65
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17) (อ่าน 239) 01 ก.ย. 65