ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 134) 16 ส.ค. 65
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2022) (อ่าน 24) 15 ส.ค. 65
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ครั้งที่ 2/2565 ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (อ่าน 13) 15 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (อ่าน 8) 15 ส.ค. 65
วันที่สาม การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2565 (อ่าน 8) 15 ส.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM (อ่าน 34) 11 ส.ค. 65
การประชุมการพิจารณาเสนอปรับปรุงระเบียบ และกำหนดประกาศ กองทุนสวัสดิการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 25) 10 ส.ค. 65
การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 29) 10 ส.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (อ่าน 57) 09 ส.ค. 65
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 35) 08 ส.ค. 65
การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 36) 08 ส.ค. 65
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่ "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" (อ่าน 42) 05 ส.ค. 65
เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด (ศูนย์ฯ 3) (อ่าน 19) 05 ส.ค. 65
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2565 (อ่าน 38) 04 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 21) 04 ส.ค. 65
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายนิเทศ (อ่าน 24) 03 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 26/2565 และการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 (อ่าน 18) 03 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ และคณะ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อ่าน 24) 02 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 29) 30 ก.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 28) 28 ก.ค. 65
ประชุมคัดเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 22) 28 ก.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 24) 27 ก.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2565 (อ่าน 24) 27 ก.ค. 65
การคัดเลือกเด็กดีศรีโคราช 5 (เด็กและเยาวชนดีเด่น) (อ่าน 34) 26 ก.ค. 65
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่ "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" (อ่าน 26) 25 ก.ค. 65
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 213) 25 ก.ค. 65
กิจกรรมนำเสนอผลงาน นิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพเพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 28) 22 ก.ค. 65
การแข่งขัน "แดนซ์รวมพลัง เสริมสร้างสุขภาพ 2022" ระดับช่วงชั้นที่ 3 (อ่าน 36) 21 ก.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 24/2565 (อ่าน 28) 20 ก.ค. 65
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร (ศูนย์ฯ 11) (อ่าน 46) 19 ก.ค. 65