ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO 2022 (International Robot Olympiad 2022 : Phuket Thailand) (อ่าน 25) 25 พ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด (อ่าน 57) 18 พ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 71) 17 พ.ย. 65
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง (อ่าน 35) 08 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 132) 01 พ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 5073) 21 ก.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 6219) 16 ก.ย. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 4285) 02 ก.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม (อ่าน 669) 09 ส.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 574) 05 ส.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 1145) 27 ก.ค. 65
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 213) 12 ก.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 391) 06 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 480) 05 ก.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 220) 30 มิ.ย. 65
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 554) 16 มิ.ย. 65
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 185) 16 มิ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 214) 08 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 1561) 26 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครรา (อ่าน 230) 20 พ.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม (อ่าน 252) 18 พ.ค. 65
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร "เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต" (อ่าน 168) 17 พ.ค. 65
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 864) 06 พ.ค. 65
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 408) 05 พ.ค. 65
เผยแพร่เอกสาร "รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓" (อ่าน 319) 03 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม (อ่าน 237) 27 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ (อ่าน 294) 27 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 351) 05 เม.ย. 65
ขอความร่วมมือในการรณรงค์ “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย # ความดีที่คุณทำได้” (อ่าน 236) 04 เม.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อกองทุน "สร้างโอกาส สร้างครู สร้างคน สร้างชาติ" (อ่าน 154) 04 เม.ย. 65