ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม (อ่าน 51) 09 ส.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 72) 05 ส.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 137) 27 ก.ค. 65
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 51) 12 ก.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 206) 06 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 207) 05 ก.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 159) 30 มิ.ย. 65
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 379) 16 มิ.ย. 65
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 84) 16 มิ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 155) 08 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 879) 26 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครรา (อ่าน 172) 20 พ.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม (อ่าน 169) 18 พ.ค. 65
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร "เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต" (อ่าน 112) 17 พ.ค. 65
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 630) 06 พ.ค. 65
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 271) 05 พ.ค. 65
เผยแพร่เอกสาร "รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓" (อ่าน 203) 03 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม (อ่าน 182) 27 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ (อ่าน 212) 27 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 237) 05 เม.ย. 65
ขอความร่วมมือในการรณรงค์ “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย # ความดีที่คุณทำได้” (อ่าน 147) 04 เม.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อกองทุน "สร้างโอกาส สร้างครู สร้างคน สร้างชาติ" (อ่าน 101) 04 เม.ย. 65
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 324) 29 มี.ค. 65
แจ้งเตือนการเข้าสู่ภาคฤดูร้อนของประเทศไทย (อ่าน 107) 18 มี.ค. 65
โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2022) (อ่าน 97) 15 มี.ค. 65
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 761) 11 มี.ค. 65
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 248) 23 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 352) 17 ก.พ. 65
จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 86 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (อ่าน 188) 04 ก.พ. 65
รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) (อ่าน 658) 28 ม.ค. 65