ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ (อ่าน 246) 25 ต.ค. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัญญาพร เรียงสันเทียะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา และ เด็กชายภานุวัฒน์ ฉัตรเกาะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุเขว้า (อ่าน 115) 20 ต.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 137) 19 ต.ค. 64
เชิญเข้าร่วมโครงการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับหน่วยงาน (อ่าน 106) 30 ก.ย. 64
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดย Engenius International (อ่าน 251) 20 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (อ่าน 76) 20 ส.ค. 64
ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 113) 15 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards (อ่าน 89) 15 ก.ค. 64
ผลการตัดสินการประกวดบทความ และคำขวัญต่อต้านการทุจริต (อ่าน 144) 28 มิ.ย. 64
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2563 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (อ่าน 64) 24 มิ.ย. 64
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การหักหุ้นรายเดือน , การซื้อหุ้นเพิ่ม ,การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2564 และ รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนแลสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2564 (อ่าน 117) 22 มิ.ย. 64