กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมและชมศูนย์การเรียนรู้เกลือสินเธาว์พันดุง
วันที่ 18 มกราคม 2566 นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ได้มาตรวจเยี่ยมและชมศูนย์การเรียนรู้เกลือสินเธาว์พันดุง โดย นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุข ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านพันดุง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ โรงเรียนบ้านพันดุง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,16:36   อ่าน 35 ครั้ง