กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
นักเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5
เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบธรรมศึกษา

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,19:15   อ่าน 22 ครั้ง