กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
งานฉลองรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5

        วันที่ 28 กันยายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานพิธี “งานฉลองรางวัล
พระราชทาน” โรงเรียนบ้านแปรง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563, 2. รางวัลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ประจำปี 2564 และ
3. รางวัลพระราชทานกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ชุมนุม BPS FILM ผลิตหนังสั้น
โรงเรียนบ้านแปรง ณ โรงเรียนบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,19:00   อ่าน 161 ครั้ง