กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ชุมนุม BPS FILM : ผลิตหนังสั้นโรงเรียนบ้านแปรง เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม

       วันที่ 20 กันยายน 2565 ชุมนุม BPS FILM : ผลิตหนังสั้นโรงเรียนบ้านแปรง เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร กลุ่มเด็กและ
เยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีฯ
ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,20:13   อ่าน 131 ครั้ง