กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (ศูนย์ฯ 5) จัดกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (ศูนย์ฯ 5) จัดกิจกรรมแข่งขันศิลป
หัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา
ระหว่างวันที่ 14 - 15 
กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,23:45   อ่าน 214 ครั้ง