กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
การแข่งขันศิลปห้ตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองเก่า-พันชนะ (ศูนย์ฯ 2)
วันที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองเก่า-พันชนะ (ศูนย์ฯ 2) จัดงานการแข่งขันศิลปห้ตถกรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายนิคม คมพิทยากุล ผอ.โรงเรียนบ้านพันชนะ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ และ นางนิภาวรรณ สำราญพันธ์
ผอ.โรงเรียนบ้านดอน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทาง
ศิลปหัตถกรรม และสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือ
จากโรงเรียนบ้านโนนสง่า ในด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 และมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 10 โรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,21:36   อ่าน 64 ครั้ง