กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
นักศึกษาฯ สถาบันพระปกเกล้าฯ ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม
วันที่ 10 กันยายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22
(ปปร.22) สถาบันพระปกเกล้าฯ ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง โดยการประสานงานของ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5
และนายสุทธิพจน์ ทองโม้ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ เตรียมความพร้อม
สู่การประกอบอาชีพให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์ (ศูนย์ฯ 8) เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,19:50   อ่าน 163 ครั้ง