กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบุเขว้า รับมอบใบเกียรติบัตร โครงงานโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ประจำปี 2565

           วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายอนันต์ ขำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุเขว้า เข้ารับมอบใบเกียรติบัตร โครงงาน
โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ประจำปี 2565 โดยมีนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบ (โรงเรียนบ้านบุเขว้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ
ปริสุทฺโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,19:05   อ่าน 81 ครั้ง