กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประธานกรรมการผู้ประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17) พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 
ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และนางวัลภา กิตติทนนท์ชัย ผอ.โรงเรียนชุมชน
บ้านหนองไข่น้ำ ออกตรวจ
และประเมิน นายจำนงค์ เพียกขุนทด ผอ.โรงเรียนบ้านแปรง ณ โรงเรียนบ้านแปรง
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,17:48   อ่าน 138 ครั้ง