กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
"โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา"

        วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ
จัดอบรม "โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา" กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนขยายโอกาสในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ (ศูนย์ฯ 7)
จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,19:13   อ่าน 66 ครั้ง