กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี นักเรียนโรงเรียนโนนไทย รับมอบรางวัลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

           วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี นักเรียนโรงเรียนโนนไทย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้ารับมอบรางวัล
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ทักษะการอ่านออกเสียง ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 2565 โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ
เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมนี้ โรงเรียนโนนไทย 
และนางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะ ได้รับมอบเกียรติบัตร ในฐานะเป็นผู้สนับสนุน และ
ผู้ฝึกสอน
ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2565,18:50   อ่าน 41 ครั้ง