กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ (ศูนย์ฯ 7) โดยการนำของ
นายวิฑูรย์
 พลมณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ประธานศูนย์ฯ และคณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยบุคลากร
ทางการศึกษาในศูนย์ฯ ร่วมกันจัด
การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ในการนี้ นางสาวบัวคำ จำปา ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ
การแข่งขันทักษะภาษาไทยดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา

 

โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,18:43   อ่าน 126 ครั้ง