กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี รับการตรวจเยี่ยม แบบ Surprise visit

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายเชษฐ์พิชิต  คำกอง ผอ.โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี พร้อมคณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมแบบ 
Surprise visit โดย ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง ผอ.สพป.
นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่พบเพื่อนครู แบบ Surprise visit 
เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น ชำนาญการ จำนวน 2 ราย 
ได้แก่ นายสิปนนท์ โพธิ และ
นางกฤษนล
สระปัญญา ณ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,13:53   อ่าน 290 ครั้ง