กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูการเงิน การบัญชีและการพัสดุโรงเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง (ศูนย์ 6)

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง (ศูนย์ 6) โดยนายวงษ์สุวัฒน์  โด่งพิมาย
ผอ.โรงเรียนห้วยบง ประธานศูนย์ฯหินดาดห้วยบง พร้อมคณะผู้บริหาร จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ครูการเงิน การบัญชี
และการพัสดุโรงเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเงิน การบัญชี
และการพัสดุโรงเรียน 
ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และทีมงาน 
การดำเนินการอบรมจัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2565,15:14   อ่าน 227 ครั้ง