กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวปรียาภรณ์ อุต้น นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวปรียาภรณ์ อุต้น นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง ที่ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทาน
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่13 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 ธันาวาคม 2564 ณ สำนักพระราชวังสวนจิตลดา ภายใต้มาตการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,15:58   อ่าน 164 ครั้ง