กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
คณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site
ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ประกอบด้วย นายวงศ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยบง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง (ศูนย์ฯ 6) ดร.องอาจ  วิชัยสุชาติ ผอ,กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา นายมานะ  ดูพันดุง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด นายธีระชัย  โสภาคย์
ผอ.โรงเรียนบ้านซับยาง และนายเกษม  มิกขุนทด ผอ.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก ออกตรวจเยี่ยมนิเทศความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหินดาด โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก โรงเรียนบ้านหินเพิง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม และโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,12:44   อ่าน 16 ครั้ง