กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ตรวจ ATK ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านแปรง เพื่อความปลอดภัยในการเตรียมสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2564
         วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายเลิศสุวัฒน์ สุธงษาชาตรี ผอ.รพ.สต.หนองบัวตะเกียดและคณะเจ้าหน้าที่ ได้มาดำเนินการตรวจ ATK
ให้กับคณะครู นักเรียน จำนวน 200 คน โดยคณะครูได้อำนวยความสะดวก เตรียมอุปกรณ์ ดูแลนักเรียน และช่วยในการตรวจ ATK นักเรียน
เพื่อความปลอดภัยในการเตรียมสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ของครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,14:43   อ่าน 114 ครั้ง