กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี นักเรียนโรงเรียนโนนไทย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำพุทธศักราช 2565
          วันที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกาศว่า เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนบุรี นักเรียนโรงเรียนโนนไทย สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำพุทธศักราช 2565 ทักษะการอ่านออกเสียง (ร้อยแก้วและกลอนสี่สุภาพ ไม่ต้องอ่าน
เป็นทำนองเสนาะ) รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 


โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,13:49   อ่าน 173 ครั้ง