กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแปรง ลงตรวจ ATK ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านแปรงได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.บ้านแปรง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด -19
โดยการตรวจ ATK ให้กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จำนวน 250 ราย เพื่อเตรียมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล

พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดเล็ก) ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านแปรง
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,17:36   อ่าน 254 ครั้ง