กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ (ศูนย์ฯ ที่ 7) จัดกิจกรรม "งานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565" ณ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ (ศูนย์ฯ ที่ 7)  จัดกิจกรรม 
"งานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565" ณ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อย่างเคร่งครัด  
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ เป็นประธานในพิธี 
ดร.พรหมมินทร์  ศรีหมื่นไวย อดีต ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นเกียรติ และ
มอบรางวัลแก่ผู้บริหารและคณะครูของอำเภอขามทะเลสอ  
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,19:17   อ่าน 174 ครั้ง