กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
นายจำนงค์ เพียกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง และเด็กหญิงปรียาภรณ์ อุต้น นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง ร่วมเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 342 คน เฝ้ารับพระราชทานรางวัล ในการนี้ นายจำนงค์  เพียกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง  และเด็กหญิงปรียาภรณ์  อุต้น นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ร่วมเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,21:01   อ่าน 511 ครั้ง