กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2564 และติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

       วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้
นายประสพชัย
ฉายขุนทด 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา และนายกิตติพล
สนทองหลาง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. เยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย โรงเรียนบ้านสระพัง 

โรงเรียนบ้านมะเริง ในกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2564 และติดตาม
เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ ณ โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,17:34   อ่าน 122 ครั้ง