กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง รับมอบทุนการศึกษาจาก ครอบครัว "ศรีใสคำ" จำนวน 100 ทุน
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ครอบครัว "ศรีใสคำ" นำโดยนายประเสริฐ  ศรีใสคำ, นายปรีชา ศรีใสคำ, นายเสถียร  ศรีใสคำ 
นางอรวรรณ  เมฆวิชัย, นางศิริกุล  ทศเวศ และ นายอลงกรณ์  เปลื่องนนท์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านแปรง จำนวน 100 คน ทุนละ 500 บาท พร้อมทั้งได้มอบเงินสมทบทุนสร้างห้องสุขาให้กับนักเรียน
จำนวน 8,900 บาท เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศให้กับ คุณพ่อสุข  ศรีใสคำ อดีต ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแปรง 
นายจำนงค์  เพียกขุนทด ผอ.โรงเรียนบ้านแปรง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ขอขอบพระคุณ ครอบครัว "ศรีใสคำ"
มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2564,14:41   อ่าน 280 ครั้ง