กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ ประชุมมอบแนวทางและนโยบายการบริหารจัดการ การเปิดเรียนแบบ On-Site
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  มอบหมายให้ นางนภาพรรณ  นาดี
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  ประชุมมอบแนวทางและนโยบายการบริหารจัดการ การเปิดเรียนแบบ On-Site ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ (ศูนย์ฯ 7) ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  ณ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,16:39   อ่าน 517 ครั้ง