กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และคณะ ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นายขันตรี โสภาพิศ
รอง ผอ.สพป.
นครราชสีมา เขต5 พร้อมด้วย นายปัญญา หวังรวมกลาง ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาหนองหัวฟาน , นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด ศึกษานิเทศก์
และนายเอกภพ บำรุงกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) เลขาศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาหนองหัวฟาน ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนบ้านเมืองนาท , โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง , โรงเรียนบ้านเสมา และโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์
ทั้งนี้ได้เน้นเรื่องการปฏิบัติ
ตามมาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 6 และมาตรการเข้ม 7 เพื่อให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส
โควิด-19 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,17:19   อ่าน 272 ครั้ง