ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประชุมคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการทบทวนปรับปรุง
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566

โดยนางกนิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดขั้นตอน
วิธีการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ให้แก่
คณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,13:24   อ่าน 18 ครั้ง