ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับฟังรายงานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียบมาบกราดวิทยา อำเภอพระทองคำ

             วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้รับฟังรายงานจาก
นางสาวณัธกมลญ์
ปาลวัฒน์ ผอ.โรงเรียนมาบกราดวิทยา 
อำเภอพระทองคำ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ประกอบด้วย ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ, ส.อบต.มาบกราด,

แพทย์ประจำตำบลมาบกราด, ผู้แทนผู้ปกครอง และ ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 
ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชน โทรทัศน์และ
สื่อออนไลน์กรณี ผอ.โรงเรียนมาบกราดวิทยา อำเภอพระทองคำ
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 บริหารงาน
ในโรงเรียน
จัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน อาหารไม่มีคุณภาพทางโภชนาการ ไม่สะอาด ทั้งหมูไม่สุก
ไก่ไม่สุก ผักมีหนอน บางครั้งพบมีฝอยขัดหม้อ และเส้นผมอยู่ในอาหาร 
รวมทั้งพบขี้นกอยู่ในถาดอาหาร
ประชาชนผู้ปกครองขอให้ย้าย ผอ.โรงเรียนออกจากสถานศึกษา ในการนี้ ผอ.โรงเรียนมาบกราดวิทยา
พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ได้เดินทางมายังเขตพื้นที่
การศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้น ว่าได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน 
ให้เด็กนักเรียน
อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ และดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ พร้อมยืนยันว่าทางโรงเรียนมาบกราดวิทยา
ได้ดำเนินการเป็นอย่างดี และไม่เป็นไปตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งแต่อย่างใด ณ ห้องประชุมบ้านนักพัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,16:18   อ่าน 43 ครั้ง