ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ประชุมรับฟังแนวทางการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Speification:spec.)
วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. นายศุภพงษา  จันทรังษ์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นางกนิษฐา  ช่างถม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  ประชุมรับฟังแนวทางการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Speification:spec.) เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)  สำหรับโรงเรียน จำนวน 34 โรงเรียน และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 29โรงเรียน ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,09:23   อ่าน 118 ครั้ง