ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning

      วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ดร.จักราวุธ วิจบ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
พัฒนาครู
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดระหว่างวันที่ 
21-22
มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,15:25   อ่าน 15 ครั้ง