ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์

        วันที่ 29 กันยายน 2565 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ฯ 15) พร้อมด้วยนางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์ ผอ.โรงเรียน
บ้านโพนไพล ประธานศูนย์ฯ และนายสัมพันธ์
อุบลภคพงศ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง (PA) และประเมินการเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารและรักษาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,18:55   อ่าน 63 ครั้ง