ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การแปลผลตรวจสุขภาพประจำปี 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่ มาบริการ
และ
แปลผลตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา
เขต 5 
ที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5

โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,15:18   อ่าน 59 ครั้ง