ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

               วันที่ 28 กันยายน 2565 นายองอาจ วิชัยสุชาติ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี 2565 ออกประเมิน ณ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งส่ง 
ด.ญ.ภูริชญา พิมพ์ปรุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประเมินประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,13:39   อ่าน 86 ครั้ง