ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสถานประกอบกิจการดีเด่น ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2565

            วันที่ 20 กันยายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นางกฤษณา พลรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสถานประกอบกิจการดีเด่น
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2565 โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้ารับมอบรางวัล จำนวน 24 โรงเรียน 
ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,22:23   อ่าน 39 ครั้ง