ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพข้าราชการครู และพนักงานราชการ ที่บรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2564 -2565

      วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพข้าราชการครูและพนักงานราชการ ที่บรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2564 - 2565

ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ 5 , 9 , 10 , 11 และ 15 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565
ณ บ้านดิน
รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยนายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5
เป็นผู้จัดโครงการ 
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,22:10   อ่าน 48 ครั้ง