ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2565
     วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นางนภาพรรณ นาดี รอง ผอ. สพป.
นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ดีเด่น
ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ห้องประชุมบ้านนักพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,18:54   อ่าน 38 ครั้ง