ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

        วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในสังกัด (ศูนย์ที่ 1 - 15) เพื่อแจ้งข้อราชการและนโยบายให้ที่ประชุมได้รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
พร้อมทั้งหารือข้อราชการและให้ประธานศูนย์ฯ ทั้ง 15 ศูนย์ฯ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และโรงเรียนในสังกัด ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,18:44   อ่าน 22 ครั้ง