ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายนิเทศ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
สายนิเทศ
ประกอบด้วย ดร.ปฐมเกียรติ
ไชยคำ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และ ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ ผอ.กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประเมินศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้แก่ นางสาวบัวคำ จำปา
และนางสาวอรพรรณ ควรขุนทด เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,16:38   อ่าน 159 ครั้ง