ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 26/2565 และการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565

            วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมทีมบริหาร
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 26/2565 และร่วมประชุม ผอ.สพท.
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อรับฟังข้อราชการ
และนโยบายเร่งด่วนจาก สพฐ. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม
และประชุมทีมบริหารต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อราชการ พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่ม/หน่วย แจ้งข้อราชการและรายงาน
ผลการดำเนินงาน เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5

โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,15:40   อ่าน 19 ครั้ง