ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ "เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 (เขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้นายขันตรี โสภาพิศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ "เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 (เขตสุจริต) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
นายชะโลม
ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
และคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ฯ เข้าร่วมการปะชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2565,16:57   อ่าน 35 ครั้ง