ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นางนภาพรรณ นาดี
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจากดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2565
ณ หอประชุมคูณพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,17:09   อ่าน 39 ครั้ง