ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประชุมขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5

   วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ
รอง ผอ.
สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 133 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัย 
มี 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา
แบบนิเทศรวมพลังนิเทศ 2. กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และ 3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
เชิงรุกทั้งระบบ ณ หอประชุมคูณพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,15:18   อ่าน 52 ครั้ง