ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นางนภาพรรณ นาดี
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธาน
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ขามทะเลสอ ณ สนามโรงเรียน
บ้านหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิฑูรย์
พลมณี ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
ขามทะเลสอ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในปีนี้ มีกองลูกเสือโรงเรียน 
สังกัด ศูนย์ฯ
ขามทะเลสอ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 กอง แบ่งเป็น ลูกเสือสำรอง จำนวน 148 นาย ลูกเสือสามัญ จำนวน 413 นาย และ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 249 นาย 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 810 นาย กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น นับได้ว่าเป็นการส่งเสริม
ให้พี่น้องลูกเสือ ได้รู้จักการเสียสละ และการมีความสามัคคี ตลอดจนมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการสนองวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริง

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,19:23   อ่าน 62 ครั้ง