ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด

              วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธาน 
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด ณ สนามกีฬาเทศบาล
ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยนายธีรวัฒน์
ทำจำปา ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาขุนทด 
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทาน
กำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในปีนี้ มีกองลูกเสือโรงเรียน สังกัด ศูนย์ฯ ขุนทด
เข้าร่วมกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 22 กอง แบ่งเป็น
ลูกเสือสำรอง จำนวน 25 นาย ลูกเสือสามัญ จำนวน 256 นาย และลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 192 นาย รวมทั้งสิ้น
จำนวน 473 นาย กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องลูกเสือ ได้รู้จักการเสียสละ และ
การมีความสามัคคี
ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการสนองวัตถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริง

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,19:18   อ่าน 107 ครั้ง