ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสีย กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค

       วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นายชะโลม ตรีศักดิ์
รอง ผอ.สพป.
นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสีย
กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค โดยมี นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ประจำศูนย์ฯ,
นายอนันต์
ขำโพธิ์ ผอ.โ่รงเรียนบ้านบุเขว้า, นางสาวพิมพ์ใจ จอดสันเทียะ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหอย และ
นางเจริญ ใสผุดผ่อง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการ
ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,14:36   อ่าน 16 ครั้ง