ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ สพป.นครราชสีมา เขต 5

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นายชะโลม ตรีศักดิ์
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,10:59   อ่าน 17 ครั้ง