ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 4

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)
กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบประชุมทางไกล ผ่าน Video
Conference ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ชั้น 2 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,10:24   อ่าน 13 ครั้ง